Als zangpedagoog ben ik inmiddels 23 jaar werkzaam, waarvan 12 jaar als hoofdvakdocent aan het conservatorium van Maastricht.
Momenteel geef ik naast mijn zangcarrière privé-lessen zang, en coach ik professionele zangers. Aan de stichting muziekonderwijs Schoonhoven geef ik 2 keer per jaar korte cursussen stemvorming. Koren en vocaalensembles vragen mij regelmatig om stemvorming te verzorgen. Ik word als jurylid voor eindexamens op verschillende conservatoria uitgenodigd.

Hieronder een overzicht van de verschillende vormen van zangbegeleiding welke u bij mij kunt volgen:

 
     
  Zanglessen privé  
  Vocal coaching  
  Repertoire Studie  
  Stemvorming voor koren  
  Tarieven  
   

 

 

 

 

 

 

 

 
  Zanglessen privé Naar boven

 

 
In mijn lessen geef ik een solide technische basis aan zangers die zich middels een stemtest aan mij hebben voorgesteld.
Er wordt gewerkt aan ademsteun, toonplaatsing, articulatie, legato en andere toonverbindingen, dynamiek en vanzelfsprekend interpretatie.
De lessen duren ongeveer 1 uur en worden achteraf middels een factuur in rekening gebracht.

De
tarieven vind u hier.

U kunt mij via
e-mail benaderen of mij even bellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Vocal coaching Naar boven

 

 


De sessies Vocal coaching zijn bedoeld voor zangers die een beroepsopleiding voor zang hebben afgerond en zich verder willen bekwamen, in hun vocale techniek en stemeigen repertoire, ter voorbereiding van concerten, audities en opnames.
Sessies vinden 1x per 3 à 4 weken plaats.
De sessies duren 1 ½ uur en worden achteraf middels een factuur in rekening gebracht.

De
tarieven vind u hier.

U kunt mij via e-mail benaderen of mij even bellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Repertoire studie Naar boven

 

 
In de sessies repertoirestudie zijn bedoeld voor zangers die een beroepsopleiding voor zang hebben afgerond, er wordt gewerkt met een vooruit afgesproken repertoire aan vocale pijnpunten en verdieping in de interpretatie, tevens kan er gecorrepeteerd worden.
Deze sessies kunnen op afspraak gerealiseerd worden.
De sessies duren 1 ½ uur en worden achteraf middels een factuur in rekening gebracht.

De
tarieven vind u hier.

U kunt mij via e-mail benaderen of mij even bellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Stemvorming voor koren

 
 


Als Stemvormer heb ik gewerkt voor het Toonkunstkoor Gouda, vocaalensemble Cantabel te Sleen, het Regiokoor te Lekkerkerk, verscheidene cantorijen, diverse mannenkoren,vrouwenkoor Schoonhoven, Popcorn.
Ik werk volgens onderstaande richtlijnen, maar vanzelfsprekend kan een ander traject worden aangegaan.
Er wordt telefonisch of schriftelijk een verzoek gedaan voor stemvorming.
Er volgt een afspraak voor een inluistersessie, die tijdens een volledige reguliere koorrepetitie - onder leiding van de eigen dirigent - plaatsvindt.

Werkstructuur

1. inluistersessie kooranalyse
2. inventarisatie en creëren analyse rapport
3. maken conceptplanning
4. overleg met dirigent
5. overleg met bestuur
6. creëren tijdspad
7. contractfase
8. cursustraject

Er kunnen twee Werkvormen aangegaan worden.

• sessies met de dirigent
• sessies zonder de dirigent

Repetities kunnen geheel of gedeeltelijk worden overgenomen.
Voor alle werkvormen geldt dat de eigen dirigent aanwezig moet zijn.

Stemvorming gaat altijd in cursusvorm om de haalbaarheid voor alle partijen te garanderen.
Concertplanning en eventuele eigen projectplanning gaan voor.
Duur en inhoud van de cursus worden bepaald, in overleg, naar aanleiding van de analyse.

In beginsel wordt uitgegaan van een 6-tal repetitieblokken van ongeveer 45 minuten.
Dit kunnen dus 6 halve repetities zijn, maar ook 3 hele repetities. Dit hoeft niet aanéénsluitend.
Gezien de praktische haalbaarheid wordt gezocht naar 3 hele repetities.
Het is aan te bevelen na ongeveer een half jaar een vervolgcursus te plannen.
Reguliere stemvorming in een jaarlijkse sequens wordt per kalenderjaar afgesproken.

Aan het eind van de cursus wordt een inventarisatie gemaakt van de behaalde resultaten en krijgt de dirigent een mondelinge samenvatting en adviezen aangaande het verder doorvoeren van de aangeboden stof.

Van de overéénkomst wordt een cursuscontract gemaakt die voor de eerste sessie door het koorbestuur wordt geaccordeerd en geretourneerd
Betaling van de cursusgelden geschiedt na ontvangst van mijn factuur.

Kooranalyse
Items die in de inluistersessie zullen worden onderzocht:

1. houding totaalbeeld en individueel
2. koorklank en stemgroepklank (eventueel individuen)
3. ademvoering en ademarticulatie
4. verstaanbaarheid
5. vocaal en consonantbehandeling
6. gelijkheid
7. dynamiek
8. koorgedrag (houding mappen, kijken, betrokkenheid)
9. luisteren
10. bepaling repertoire en behandelwijze
11. houding van de dirigent
12. werkstructuur dirigent
13. zangvaardigheid dirigent
14. repetitiesfeer
15. kooreigen problematiek

Van de inluistersessie ontvangen koorbestuur en dirigent een analyse en een voorstel in de vorm van een werkplanning.

Het koorbestuur neemt het initiatief om over te gaan tot de cursus middels retournering van een ondertekende versie van het rapport en eventuele bevestiging van de planning.

Het is ook mogelijk, in geval van stemvak inschaling, sessies in te richten waarin elke zanger gestemd wordt, zodat een optimale plaatsing van de stemmen gerealiseerd kan worden ( dit met respect naar de individuele mogelijkheden).

De
tarieven vind u hier.

U kunt mij via e-mail benaderen of mij even bellen.

 

 

 

Naar boven

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarieven  

Naar boven

Zangles per uur € 31,50 (exclusief BTW)  
Vocal coaching per sessie van 1 ½ uur € 50,00 (exclusief BTW)  
Repertoirestudie per sessie van 1 ½ uur € 50,00 (exclusief BTW)  
Stemvorming per aanwezig klokuur € 31,50 (exclusief BTW)  
Kooranalyse (incl. rapportage) € 60,00 (exclusief BTW)  
Reiskosten per kilometer € 00,29 (inclusief BTW)